Mūsų tikslas - suvienyti šeškų augintojus ir dalintis žiniomis

Dėl gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo (2017 04 15 aktuali redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMŲ ATLIEKANT KAI KURIAS VETERINARINES PROCEDŪRAS PATVIRTINIMO

2007 m. sausio 12 d. Nr. B1-50

Vilnius

2011 11 01 redakcija. Aktuali 2017 m. Paskutinį kartą įsakymo atitikimas aktualiai įsakymo redakcijai peržiūrėtas 2017 04 15

Vadovaudamasis Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (Žin., 2004, Nr. 40-1293), Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos (Žin., 2004, Nr. 80-2839), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728), siekdamas įgyvendinti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 51-1974), 26 punktą, Kiaulių laikymo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 2000, Nr. 110-3562; 2003, Nr. 9-334), 5.8 ir 5.9 punktus ir Dedeklių vištų laikymo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. B1-64 (Žin., 2003, Nr. 9-333), 14.8 punktą:

 1. T v i r t i n u pridedamus Gyvūnų gerovės reikalavimus atliekant kai kurias veterinarines procedūras.
 2. Į p a r e i g o j u apskričių, miestų ir rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkus informuoti veterinarijos paslaugų įmones, privačius veterinarijos gydytojus ir gyvūnų laikytojus apie Gyvūnų gerovės reikalavimus atliekant kai kurias veterinarines procedūras.
 3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

DIREKTORIUS KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. B1-50

GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMAI ATLIEKANT KAI KURIAS VETERINARINES PROCEDŪRAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti kai kurių veterinarinių procedūrų, kuriomis siekiama apsaugoti gyvūnus, tvarką.
 2. Šie Reikalavimai netaikomi tiriant, gydant, nustatyta tvarka ženklinant gyvūnus ar diagnozuojant ligas.
 3. Reikalavimuose nurodytos tam tikros veterinarinės procedūros atliekamos tik sveikiems gyvūnams.
 4. Vartojamos sąvokos:

Anestezija – dalinės arba visiškos nejautros sukėlimas naudojant veterinarinius vaistus.

Gyvūno kastravimas – gyvūno visų ar dalies lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas.

Kvalifikuotas asmuo – teorinių žinių bei praktinių įgūdžių atlikti kai kurias veterinarines procedūras bei kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą turintis fizinis asmuo arba veterinarijos felčeris.

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2728).

II. RAGŲ UŽUOMAZGŲ IR RAGŲ ŠALINIMAS

 1. Ragai ar ragų užuomazgos gali būti šalinami tik ūkiniams gyvūnams, siekiant nuo traumų apsaugoti juos pačius arba kitus ūkinius gyvūnus.
 2. Ragai ar ragų užuomazgos šalinami prieš tai atlikus anesteziją. Pašalinus ragus ar ragų užuomazgas ūkiniai gyvūnai turi būti gydomi ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Šio punkto reikalavimai netaikomi cheminiu būdu šalinant ragų užuomazgas jaunesniems kaip dviejų mėnesių amžiaus veršeliams.
 3. Ūkiniams gyvūnams ragų užuomazgas ar ragus gali šalinti tik privatus veterinarijos gydytojas, o jaunesniems kaip dviejų mėnesių amžiaus veršeliams cheminiu būdu ragų užuomazgas gali šalinti ir kvalifikuotas asmuo.

III. AUSŲ TRUMPINIMAS

 1. Gyvūnams draudžiama trumpinti ausis.

IV. BARZDELIŲ, SKIAUTERIŲ TRUMPINIMAS

 1. Paukščiams draudžiama trumpinti barzdeles ar skiauteres.

V. ILTINIŲ DANTŲ IR ILČIŲ TRUMPINIMAS

 1. Iltinius dantis galima trumpinti tik iki septynių dienų amžiaus paršeliams.
 2. Paršeliams iltiniai dantys trumpinami juos vienodai nutrinant arba nukerpant taip, kad jų paviršius liktų lygus.
 3. Iltis galima trumpinti tik kuiliams, jei jie kelia grėsmę sau ar kitiems gyvūnams.
 4. Iltinius dantis gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, trumpinti iltis – tik privatus veterinarijos gydytojas.

VI. ŽIEDŲ VĖRIMAS

 1. Žiedai gali būti įveriami palaidu būdu laikomoms kiaulėms į knyslę.
 2. Žiedai gali būti veriami dykaragių šeimos patinams (buliams, stumbrams ir kt.) į nosies pertvarą nepažeidžiant nosies pertvaros kremzlinio audinio, siekiant juos suvaldyti ar sumažinti jų agresyvumą.
 3. Žiedus kiaulėms gali įverti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, dykaragių šeimos patinams – tik privatus veterinarijos gydytojas.

VII. SNAPŲ TRUMPINIMAS

 1. Snapus trumpinti galima tik ne vyresniems kaip 10 dienų amžiaus viščiukams, iš kurių bus išaugintos dedeklės vištos, ir kitų ūkinių paukščių jaunikliams (pvz., kalakučiukams, gaidžiukams), siekiant kitus paukščius apsaugoti nuo galimo kanibalizmo.
 2. Snapus gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

VIII. BALSO STYGŲ ŠALINIMAS

 1. Gyvūnams balso stygas įkirpti, pašalinti ar kitokiu būdu pažeisti draudžiama.

IX. PLUNKSNŲ TRUMPINIMAS

 1. Siekiant apriboti ūkinių paukščių galimybę skaidyti, galima sutrumpinti kontūrines plasnojamąsias sparnų plunksnas. Plunksnos trumpinamos nukerpant plunksnos vėtyklės dalį. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.
 2. Draudžiama plunksnas išpešti ar pašalinti kitu būdu.

X. PENTINŲ PRIDEGINIMAS

 1. Siekiant apsaugoti vištas nuo galimo sužeidimo poravimosi metu, galima vienadieniams gaidžiukams prideginti pentinų užuomazgas. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

XI. NAGŲ TRUMPINIMAS AR ŠALINIMAS

 1. Nagus trumpinti galima visiems gyvūnams. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.
 2. Draudžiama šalinti gyvūnams nagus.

XII. NAGŲ IR KANOPŲ TVARKYMAS

 1. Gyvūnų laikytojas privalo užtikrinti, kad kanopiniams gyvūnams būtų laiku tvarkomos nagos ir kanopos.
 2. Gyvūnams nagas ir kanopas gali tvarkyti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

XIII. UODEGŲ TRUMPINIMAS

 1. Gyvūnams, išskyrus kiaules, uodegas trumpinti draudžiama.
 2. Galima trumpinti uodegas kiaulėms, siekiant išvengti uodegų kandžiojimo.
 3. Prieš trumpinant uodegas kiaulėms turi būti atlikta anestezija. Sutrumpinus uodegas kiaulės turi būti gydomos ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Trumpinant uodegas jaunesniems negu septynių dienų amžiaus paršeliams šio punkto reikalavimai netaikomi.
 4. Iki septynių dienų amžiaus paršeliams uodegas gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, o vyresniems negu septynių dienų amžiaus paršeliams uodegas gali trumpinti tik privatus veterinarijos gydytojas.

XIV. KASTRAVIMAS

 1. Kastruoti nustatytais metodais galima visų rūšių gyvūnus.
 2. Prieš kastravimą turi būti atlikta anestezija. Po kastravimo gyvūnai turi būti gydomi ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Kastruojant jaunesnius negu septynių dienų amžiaus kuiliukus šio punkto reikalavimai netaikomi.
 3. Draudžiama kastruoti patinus ant sėklidžių kapšelio kaklelio uždedant audinius spaudžiančius elastinius žiedus.
 4. Iki septynių dienų amžiaus kuiliukus kastruoti gali privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, o vyresnius negu septynių dienų amžiaus kuiliukus ir kitų rūšių gyvūnus kastruoti gali tik privatus veterinarijos gydytojas.

Straipsniai kategorijoje

Pažengusiems apie šeškus