Mūsų tikslas - suvienyti šeškų augintojus ir dalintis žiniomis

Šeškų veisėjų etikos kodeksas

Kiekvienas, į šeškų veisimą atsakingai žiūrintis veisėjas, laikosi tam tikrų etikos taisyklių. Pagal tai, kaip griežtai veisėjas laikosi šių taisyklių, galima nustatyti jo, kaip veisėjo kompetentingumą ir sąžiningumą.

 • Etiško veisėjo prioritetas visada yra veisiamų šeškų sveikata, bei gyvenimo kokybė. Tai reiškia, kad veisėjas šeškų giminės pratęsimo tikslams naudoja tik fiziškai sveikus, stabilios psichikos, be paveldimų ligų šeškus bei skiria visą dėmesį ir pastangas sveikų palikuonių išauginimui.
 • Etiško veisėjo pagrindinis tikslas, jokiais būdais, nėra finansinė nauda. Savo darbu ir pastangomis etiškas veisėjas pirmiausia siekia pagerinti šeškų populiacijos genofondą ir visomis priemonėmis stengiasi skleisti informaciją apie tinkamą šeškų priežiūrą, kuri padėtų gerinti jų gyvenimo kokybę.
 • Etiškas veisėjas kergia šeškus pagal iš anksto numatytą planą ir orientuojasi į ilgalaikį šeškų veisimą.
 • Etiškas veisėjas – veislinio patino (patino skirto kergimui) savininkas, nepriima kergimui atsitiktinių patelių, o atsakingai parenka pateles atsižvelgdamas į individų ypatumus.
 • Etiškas veisėjas apsiriboja daugiausiai viena vada per metus iš vienos ir tos pačios patelės
 • Etiškas veisėjas nekergia jaunesnių nei 9 mėnesių ar vyresnių nei 5 metų patelių.
 • Etiškas veisėjas neparduoda savo šeškiukų parduotuvėms, turguose ir neperleidžia jų perpardavėjams, todėl, kad jam rūpi tolimesnis šeškiukų likimas.
 • Etiškas veisėjas atsakingai renkasi būsimus šeškiukų šeimininkus, patikrina ar galimi būsimi šeimininkai turi pakankamai esminių žinių apie šeško priežiūrą ir auklėjimą, įsitikina, kad jie galės suteikti gyvūnui tinkamas gyvenimo sąlygas.
 • Etiškas veisėjas neatiduoda naujiems šeimininkams per jaunų šeškiukų.
 • Prieš atiduodant šeškiuką, etiškas veisėjas perspėja naują šeimininką apie visus galimus sunkumus susijusius su šeškų priežiūra ir auklėjimu.
 • Etiškas veisėjas sąžiningai, nieko neslėpdamas, įspėja naujus gyvūno šeimininkus apie visus jam žinomus šeško trūkumus (jei tokių yra).
 • Etiškas veisėjas garantuoja, kad perdavimo naujajam šeimininkui metu, šeškas yra sveikas.
 • Etiškas veisėjas rūpinasi jo veistų šeškų likimu, bendrauja su jų šeimininkais, konsultuoja bet kokiais priežiūros klausimais, bet kuriuo metu.
 • Etiškas veisėjas priima atgal savo veistą šeškiuką, jei naujasis šeimininkas dėl tam tikrų aplinkybių nebegali ilgiau laikyti gyvūno arba betarpiškai dalyvauja parūpinant šeškiukui geras gyvenimo sąlygas kitur.
 • Etiškas veisėjas rekomenduoja kitą kompetentingą veisėją jei yra norinčių įsigyti šeškiuką, o veisėjas tuo metu neturi vados arba visa vada jau yra rezervuota.

Straipsniai kategorijoje

Pažengusiems apie šeškus